..സ്‌നേഹപൂർവ്വം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31,....മൈനോരിറ്റി പ്രീ-മെട്രിക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാനദിവസം ഒക്‌ടോബര്‍ 31 ------ ..

Head of Account Initialisation

എല്ലാ DDO മാരും ഈ മാസത്തെ ബില്ലുകള്‍ സ്‌പാര്‍ക്കില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി Head of Account കള്‍ Initialise  ചെയ്യണമെന്ന് സ്‌പാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം. ഇതിനായി Accounts -> Initialisation -> Head of Account എന്ന ക്രമത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് Department, Office, DDO Code ഇവ നല്‍കി Fin Year 2020-2021 എന്നതിന് നേരെയുള്ള Get Head wise Allocation From Treasury എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ മതി


തുടര്‍ന്ന്